07.01.2018

Niedziela 07. 01 Świeto Chrztu Pańskiego
8. 00 Za ++ Weronikę i Franciszka Mozler
10. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Beaty i Adama
Saternus z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
11. 30 Za ++ rodziców Marię i Wiktora, Władysławę i Teofila, ++ dziadków, rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
16. 00 W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św. /Antoni Józef Pyka, Jagoda Aleksandra
Knapczyk, Damian Ludwik Garleja/, dziecka rocznego /Zofia Magdalena Smiatek/ ich rodziców i chrzestnych
18. 00 Za + Janinę Giemza

Poniedziałek 08. 01
8. 00 Za + Wilhelma Rygiol – we wspomnienie urodzin
8. 00 Za parafian

Wtorek 09. 01
8. 00 Za parafian
8. 00 Za parafian

Środa 10. 01
8. 00 Za parafian
8. 00 Za parafian

Czwartek 11. 01
8. 00 Za ++ Gertrudę i Józefa Chmiel, ++ Marię i Pawła Bryjok oraz ++ z rodziny
8. 00 Za parafian

Piątek 12. 01
8. 00 Za + Józefa Chrobok, ++ z rodzin Jendyczek i Chrobok
8. 00 Za parafian

Sobota 13. 01
8. 00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo M.B. Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków ADŚ i grzeszników całego świata oraz za ++ członków ADŚ
17. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej i św. Jacka w intencji Pielgrzymów Kalwaryjskich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w roku 2018

Niedziela 14. 01 2. Niedziela zwykła
8. 00 Za ++ Joannę i Jana Kieromin, Bronisławę i Henryka Rosa i ++ z pokrewieństwa
10. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Iwony i Marka Sowa z okazji 10. rocznicy ślubu oraz rocznicy urodzin z podziękowaniem z odebraniem łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
11. 30 Za ++ Martę i Pawła Dera, rodziców z obu stron, rodzeństwo i 2. zięciów
18. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Krystiana Czogała z okazji 20. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo