1.09.2019

Niedziela  01. 09  22. Niedziela zwykła

8. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Małgorzaty Mól z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo /Te Deum/

10. 00 Za + Marka Urbańczyk – od kolegów i koleżanek z klasy

11. 30 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. /Antoni Maciej Smok, Maja Agata Krzypkowska/, dziecka rocznego /Oliwier Genc/ oraz ich rodziców i chrzestnych

18. 00 Za ++ Józefa Kopiec, syna Henryka oraz ++ z rodzin Kopiec, Feldek i Śledź

 

Poniedziałek 02. 09

9. 30 Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20

18. 00 Za ++ Roberta Kubica, 2 żony, zięcia Gerarda, Zofię i Władysława Skuciński oraz ++ z rodziny

 

Wtorek 03. 09. Św. Grzegorza

18. 00 Za ++ męża Mariana, rodziców, teściów, braci Józefa i Damiana, bratową Danutę, szwagra Ryszarda oraz ++ z rodziny – do Miłosierdzia Bożego o łaskę życia wiecznego

18. 00 Za ++ Hildegardę i Zygmunta Mol, rodziców z obu stron oraz Annę i Ryszarda Kapusta

 

Środa 04. 09 

8. 00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Sitko oraz Bronisławę, Huberta, Fryderyka, Krzysztofa, Janinę i Edmunda

8. 00 Za ++ rodziców Teklę i Wojciecha Bańdur, dziadków z obu stron, siostrę, braci, ++ z rodziny Bańdur

 

Czwartek 05. 09

18. 00 Za + Leona i Hildegardę Głyk i ++ z rodziny

18. 00 Za + Teresę Jasińską w 30. dzień po śmierci

 

Piątek  06. 09

18. 00 Za ++ Zbigniewa Janickiego, ++ rodziców i teściów oraz Jadwigę, Stefana i Jana Jendrysik

18. 00 Za + Kazimierza Morawskiego w 30. dzień po śmierci

 

Sobota 07. 09

8. 00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo M.B. Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków ADŚ i grzeszników całego świata oraz za ++ członków ADŚ

/15. 45 Chrzest: Jarzy Franciszek Iwan/

17. 00 Za + męża Waldemara, ++ rodziców i dziadków z obu stron

 

Niedziela  08. 09  23. Niedziela zwykła

8. 00 Za ++ Emę i Rainholda Sitek oraz dziadków z obu stron

10. 00 Za + Krystynę Resiak – we wspomnienie urodzin

11. 30 Za + Piotra Andrzejczak – we wspomnienie urodzin

18. 00 Za ++ Grażynę Sieja i ++ z rodziny – od rodziny