19.08.2018

1. Obchodzimy Uroczystość Odpustową ku czci św. Jacka. Kazania odpustowe wygłosi ks. dr hab Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Witamy Go serdecznie w naszej parafii.

2. Zapraszamy wiernych do udziału w Nabożeństwie popołudniowym z ucałowaniem relikwii św. Jacka, które zostanie odprawione o godzinie

17. 30. W poniedziałek po mszy wieczornej udamy się na nasz cmentarz, by modlić się za naszych zmarłych parafian, zwłaszcza tych, którzy odeszli do Pana od ubiegłego odpustu.

3. W dzisiejszą niedzielę odbywa się także stanowa Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich. Pamiętajmy w modlitwie o pątniczkach.

4. Kolekta specjalna w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby remontu naszego kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

5. W czasie wakacji kancelaria parafialna jest czynna w środę rano od 8. 30 do 9. 30 oraz w poniedziałek i czwartek od 16. 30 do 17. 30.

6. We wtorek ks. Proboszcz z ks. Sebastianem udają się na tygodniowe rekolekcje Domowego Kościoła do Szkocji. Posługę duszpasterską w tym czasie zastępczo będzie pełnił jezuita o. Krzysztof Homa. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod nr komórkowym ks. proboszcza podanym na stronie parafii /t. 602 495 560, 531042960/

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej Gościa Niedzielnego, Opoki i innych czasopism religijnych, które są dostępne na półce z tyłu kościoła.