27.01.2019

Niedziela 27. 01  3. Niedziela zwykła

8. 00 Za + Jana Pilch w 10. rocznicę śmierci

10. 00 Za ++ Klemensa i Cecylię Urbańczyk, syna Rudolfa, Teodora i Hildegardę Zając, Agnieszkę Mondry i ++ z rodziny

11. 30 Za ++ Pawła Dera w 15. rocznicę śmierci, żonę Martę ++ rodziców z obu stron i 2. zięciów

18. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Józefa z okazji 80.rocznicy urodzin podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo /Te Deum/

 

Poniedziałek 28. 01 św. Tomasza z Akwinu

18. 00 Za + Władysławę Plata, ++ rodziców, brata i bratanicę

 

Wtorek 29. 01

18. 00 Za + Teresę Czogała – w rocznicę śmierci

 

Środa 30. 01 

8. 00 Za ++ rodziców Józefa i Annę Matlachowski i 3. zięciów: Franciszka, Ludwika i Henryka

 

Czwartek 31. 01  św. Jana Bosko

18. 00 Za ++ Marię Toborek w 2. rocznicę śmierci, Hildegardę i Ludwika Zając oraz Rozalię i Jana Toborek

 

Piątek  01. 02

8. 00 Za ++ rodziców Józefa i Annę oraz + Genowefę

18. 00 W intencji młodzieży

 

Sobota 02. 02 Święto Ofiarowania Pańskiego

8. 00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo M.B. Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków ADŚ i grzeszników całego świata oraz za ++ członków ADŚ

17. 00 Za ++ Bronisławę Młynek w 3. rocznicę śmierci i męża Edwarda

/Nauka przed chrztem/

 

Niedziela 03. 02  4. Niedziela zwykła

8. 00 Za ++ Andrzeja Libera – od siostry z rodziną i rodziny Musioł

10. 00 Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Ślązak, Małgorzatę i Wilhelma Bracik oraz braci Stefana i Antoniego

11. 30 Za ++ Pawła Helwig, zięcia Jana i ++ z rodziny

16. 00 W intencji dziecka przyjmującego Sakrament Chrztu św. /Emilia Helena Bieńkowska/ oraz jej rodziców i chrzestnych

18. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Agnieszki Kotarba z okazji 85. rocznicy urodzin oraz w intencji córki Ewy z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo