30.09.2018

Niedziela  30. 09  26. Niedziela zwykła

8. 00 Za ++ Gertrudę i Zygmunta Janota w 1. rocznicę śmierci, córkę Krystynę Biecką w 3. rocznicę śmierci i ++ z rodziny

10. 00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji Anny Frąckowiak z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo /Te Deum/

11. 30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Anieli  i Henryka Idkowiak z okazji 60. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski  z prośbą o zdrowe i Boże błogosławieństwo /Te Deum/

/Po mszy chrzest: Łukasz Szymon Fitrzyk, Oliwier Robert Genc/

18. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Jadwigi Borek z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowe i Boże błogosławieństwo oraz w intencji Andrzeja z prośbą o powrót do zdrowia

Poniedziałek 01. 10  św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  8. 00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo M.B. Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie

grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków ADŚ i grzeszników całego świata oraz za ++ członków ADŚ

18. 00 Za + Anastazję Baranek – od sąsiadów z ul. Równoległej

Wtorek 02. 10  św. Aniołów Stróżów

8. 00 Za ++ Huberta Szyja, córkę Małgorzatę, rodziców i teściów

18. 00 W pewnej intencji o zdrowie

Środa 03. 10 

8. 00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Sitko, Bronisławę, Huberta, Fryderyka, Krzysztofa, Janinę i Edmunda oraz  ++  z rodziny

18. 00 Za + Danutę Cieplik – od sąsiadów z ul. Sienkiewicza

Czwartek 04. 10  św. Franciszka z Asyżu  

8. 00 Za ++ syna, męża, rodziców oraz ++ z rodziny

18. 00 Za ++ rodziców Weronikę i Emila Klakus, dziadków Kozioł i Klakus oraz + Leonardę Woźniak

Piątek  05. 10  św. Faustyny Kowalskiej

8. 00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki

18. 00 Za + Józefa Sembal

18. 00 W intencji młodzieży

Sobota 06. 10 

8. 00 Za + ojca Alfreda Sobota – od syna i córki z rodzinami

17. 00 Za + Zbigniewa Habryka

/Po mszy chrzest: Hubert Damian Ottenburger, Sara Phillips/

Niedziela  07. 10  27. Niedziela zwykła

8. 00 Za ++ Konrada i Janinę Matłachowski, braci Zbigniewa i Eugeniusza

10. 00 Za ++ rodziców Rainholda i Emę Sitek, Wilhelma, Henryka i Klarę Rygioł, Jana i Hildegardę Gepert i ++ z rodziny

11. 30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Magdaleny i Mateusza Sikora oraz syna Stanisława z okazji 1. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowe i Boże błogosławieństwo

16. 00  W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św. /Zuzanna Natalia Gruca, Marek Mateusz Stolecki, Kornelia Hanna Molek/ oraz dziecka rocznego /Antoni Pyka/ ich rodziców  i chrzestnych

18. 00 Za + Stanisława Godlewskiego w 5. rocznicę śmierci