Papieskie intencje modlitewne 2019

Papieskie intencje modlitewne 2019:

 

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

 

Czerwiec

Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie,

z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

 

Lipiec

Intencja powszechna: Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

 

Sierpień

Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej «laboratoriami humanizacji».

 

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

 

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

 

Listopad

Intencja powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

 

Grudzień

Intencja powszechna: Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.