Duszpasterze

Proboszczowie

 

Ks. MIROSŁAW DUBIEL

Proboszcz parafii od 29.07.2012 r. Urodził się 20 lutego 1967 r. w Rybniku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żorach, a następnie do żorskiego Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.
Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury w 1986 r. postanowił wstąpić do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W czasie studiów należał do kleryckiego zespołu muzycznego, który występował z powodzeniem na Śląskim Sacrosongu – festiwalu piosenki religijnej. Należał do grupy kleryków, a potem kapłanów zaangażowanych w organizację festiwalu twórczości religijnej Gaude Fest w Ustroniu /był np. przewodniczącym Jury tego festiwalu/. Z tamtego czasu pochodzi kilka piosenek religijnych, do których napisał muzykę /najbardziej znana to: „Otwórzmy serca” znajdująca się w śpiewniku diecezjalnym/. Święcenia kapłańskie przyjął 15. 05. 1993 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk ks. Abpa Damiana Zimonia. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach archidiecezji katowickiej: św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, Podwyższenia Krzyża św. w Pszczynie, św. Małgorzaty w Lyskach, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie – Biertułtowach, św. Herberta w Wodzisławiu Śl. oraz jeden rok w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W parafiach pracował chętnie z dziećmi i młodzieżą. Oprócz katechezy szkolnej prowadził parafialne grupy: Dzieci Maryi /Świętochłowice, Lyski, Wodzisław Śl./, ministrantów /Pszczyna, Lyski, Katowice/, Oazę młodzieżową /Świętochłowice, Pszczyna, Lyski, Biertułtowy i Wodzisław Śl./ i kręgi Domowego Kościoła w Biertułtowach i Wodzisławiu Śl. Był moderatorem rejonowym Oazy okręgu Pszczyńskiego, Pogrzebieńskiego, Niedobeckiego oraz Wodzisławskiego. We wszystkich parafiach zakładał grupy muzyczne, które śpiewem animowały liturgię i nabożeństwa. Organizował festyny parafialne, a z młodzieżą spektakle teatralne. 29 lipca 2012 roku ks. Mirosław został mianowany administratorem parafii św. Jacka w Morgach, przejmując obowiązki po ks. Damianie Plesińskim, który udał się na placówkę do Bukowa. Ks. Mirosław ma trudne zadanie dokończenia wielu inicjatyw gospodarczych zainicjowanych przez swego poprzednika: dokończenie porządkowania cmentarza, oddanie i poświęcenie kaplicy cmentarnej, zakończenie remontu kościoła i probostwa. Prywatnie ks. Mirek lubi muzykę, sport, dobrą książkę, film, teatr.

 KS. DAMIAN PLESIŃSKI – Proboszcz w latach 2003-2012.

Urodził się 22 września 1961 w Bytomiu. W młodości uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Brzezince, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach, by później odbyć jeszcze studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987. Do roku 2003 pracował jako wikariusz w kilku parafiach archidiecezji katowickiej, m.in. w Gierałtowicach, gdzie wspominany jest bardzo miło. W przeszłości był moderatorem rejonowym okręgu knurowskiego oraz dwukrotnie uczestniczył w audiencjach u Ojca Świętego Jana Pawła II. 27 lipca 2003 roku ks. Damian Plesiński został proboszczem parafii św. Jacka w Morgach, przejmując obowiązki odchodzącego na emeryturę ks. Antoniego Czapli. Ks. Proboszcz dał się poznać jako dobry gospodarz naszej parafii – to z jego inicjatywy został m.in. odnowiony kościół parafialny (w 2007) oraz powstaje kaplica przedpogrzebowa (aktualnie). Prywatnie, ks. Proboszcz jest osobą skromną, nie mówi o sobie zbyt dużo. Odznacza się dużym poczuciem humoru. Uwielbia czytać (ma wiele książek) i podróżować. Ks. Damian od sierpnia 2012 r. jest proboszczem w parafii Buków koło Wodzisławia Śląskiego.

KS. ANTONI CZAPLA – Proboszcz w latach 1979-2003

Urodził się 23 czerwca 1938 w Michałkowicach w rodzinie robotnika fabrycznego Rajmunda i Cecylii. Od 1945 uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1952 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich. W 1956 wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez pierwszy rok był na kursie wstępnym w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach, a potem studiował w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1962. Po zastępstwach wakacyjnych w Michałkowicach i parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Rybniku, NSPJ w Rogowie, Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, Chrystusa Króla w Chybiu oraz Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim. W tej ostatniej parafii polecone mu zostało prowadzenie prac związanych z rozbudową kaplicy cmentarnej, przy której w 1977 utworzona została samodzielna stacja duszpasterska, a w 1980 parafia. Od 1975 był wikariuszem w parafii św. Klemensa w Miedźnej. Biskup powierzył mu szczególnie opiekę duszpasterską nad mieszkańcami Grzawy i mianował go rektorem lokali przy kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie. Na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, Studium Pastoralne w Katowicach, w 1976 uzyskał magisterium z teologii. Pracę magisterską napisał nt. Polskie pieśni ku czci św. Anny w modlitewnikach górnośląskich od początku XIX w. do 1914. Od 15 sierpnia 1979 duszpasterzował w parafii św. Jacka w Morgach, najpierw jako wikariusz ekonom, a od 2 października 1979 jako proboszcz. 27 lipca 2003 został przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał w Książenicach. Zmarł 27 listopada 2003 w szpitalu w Mysłowicach. Pochowany został 30 listopada 2003 roku w Morgach.

KS. STANISŁAW DANIEL – Proboszcz w latach  1952-1979

Urodził się 2 maja 1908 roku w Szczurowej w powiecie brzeskim. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Szczurowej, następnie uczył się w gimnazjum w Tarnowie. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933. Jego pierwszą stałą placówką wikariuszowską była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrowicach. Od sierpnia 1934 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Szopienicach. Pracował też m.in. jako katecheta w Miejskim Gimnazjum Żeńskim (od 1935) oraz Państwowym Seminarium Ochroniarskim w Mysłowicach (od 1938). Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939, jako kapelan rezerwy Wojska Polskiego, wycofał się z jego oddziałami przez Tarnów i Przemyśl do Lwowa, gdzie pozostał do stycznia 1940. Następnie przybył do rodzinnej Szczurowej i rozpoczął starania o powrót na Górny Śląsk. Ponieważ nie uzyskał zezwolenia, pomagał w duszpasterstwie w Szczurowej i okolicy. Do diecezji katowickiej powrócił w lutym 1945. Po kilkuletnim okresie pracy w śląskich parafiach, 28 lipca 1952 został mianowany lokalistą w Morgach, z poleceniem zorganizowania samodzielnej stacji duszpasterskiej, która swym zasięgiem obejmowałaby południową część Brzezinki z Morgami i Laryszem oraz północną część Wesołej, należącą do parafii Krasowy. W krótkich odstępach czasu ks. Daniel otrzymywał kolejne nominacje na: kuratusa, administratora i wreszcie proboszcza nowoutworzonej parafii św. Jacka w Morgach. W 1979 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Bielsku. Zmarł 16 lipca 1989. Pochowany został w rodzinnej Szczurowej.

KS. ALOJZY NOWAK – BUDOWNICZY KOŚCIOŁA ŚW. JACKA W MORGACH

Urodził się 8 maja 1908 w Kochłowicach. Był synem górnika Piotra i Marii. Po ukończeniu niemieckiej szkoły ludowej uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Katowicach. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 1933 roku. Po święceniach, od lipca 1933 był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Miesiąc później na tę placówkę otrzymał stały dekret wikariuszowski. W październiku 1935 został mianowany ponadto kapelanem męskiego i żeńskiego hufca harcerskiego w Świętochłowicach. Od września 1937 był wikarym w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Przyczynił się tam do rozwoju grupy Żywego Różańca oraz wydawał czterostronicowe, ilustrowane „Wiadomości Parafialne”. W 1939 zdał egzamin proboszczowski. Napisał wówczas pracę nt.: Rola i zadania jednostkowe oraz zbiorowe świeckich w Kościele Katolickim. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1940 roku został skierowany w charakterze substytuta do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince. Trzy lata później, w listopadzie 1943 roku, otrzymał dekret na administratora tej parafii. W latach 1945-1946 kierował budową kościoła filialnego w Morgach, który 1 kwietnia 1953 stał się samodzielną parafią pw. Św. Jacka. W latach 1951-1952 rozbudował i odnowił w Brzezince kościół parafialny. W lipcu 1957 roku został tam oficjalnie zatwierdzony na stanowisku proboszcza. W uznaniu zasług otrzymał tytuł dziekana honorowego. Zmarł 20 kwietnia 1975 roku w Brzezince i tam został pochowany.

Księża wikarzy pracujący w naszej parafii

KS. WIKARY SEBASTIAN LEWANDOWSKI – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA          W LATACH  2015 – 2019

Ks. Sebastian Lewandowski. Wikariusz w parafii św. Jacka w Morgach od 1.09.2015 r. Urodził się 23. marca 1987 r. w Rybniku. Uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum w Wodzisławiu Śl., a następnie do wodzisławskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śl., do klasy o profilu matematyczno-informatycznym. Po zdaniu matury w 2006 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.. Święcenia kapłańskie przyjął 12.05.2012 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk ks. Abpa Wiktora Skworca. Pracował wcześniej jako wikariusz w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Jako wikariusz prowadził parafialne grupy: ministrantów, ochronkę „Smyki św. Jana”, kręgi domowego kościoła, młodzieżową wspólnotę Efraim. Obecnie jest moderatorem Oazy rejonu mysłowickiego i dekanalnym duszpasterzem młodzieży, był też współodpowiedzialny za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ks. Sebastian mocno angażuje się w duszpasterstwo rodzin i osób dorosłych prowadząc między innymi wakacyjne Rekolekcje Domowego Kościoła oraz organizując Kursy Alfa. W swoich parafiach udziela się muzycznie, gra w zespole LUX, prowadzi dziecięcą scholę muzyczną, jest też autorem kilku piosenek religijnych. Razem z młodzieżą nakręcił film o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim. Film ten otrzymał najwyższą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie ogłoszonym przez Fundację Ruchu Światło – Życie. Prywatnie ks. Sebastian lubi muzykę, sport /szczególnie biegi i piłkę nożną/. Jest abstynentem i członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

KS. WIKARY PIOTR KAMIŃSKI – WIKARIUSZ W LATACH 2012-2015

KS. WIKARY WOJCIECH KUCZERA – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 2005-2009

Urodził się 28 sierpnia 1966. Dorastał w Roju, dzielnicy bardzo podobnej do Morgów. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 16 maja 1992, pracował w kilku parafiach (m.in. w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Szczygłowicach), a we wrześniu 2005 roku został wikarym w parafii św. Jacka w Morgach. W naszej parafii ks. Wojciech Kuczera opiekował się m.in. ministrantami, prowadził przygotowania młodzieży przed bierzmowaniem oraz nauki przedmałżeńskie. W 2009 roku został wikarym w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. Zmarł 17 stycznia 2011 r.

KS. WIKARY MICHAŁ MACHERZYŃSKI – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 2004-2005

Urodził się 7 kwietnia 1964 w Rybniku. Po ukończeniu Liceum Zawodowego i zdaniu matury wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. 13 maja 1989 roku został wyświęcony na kapłana. Swoją posługę rozpoczął w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pawłowicach Śląskich, później pracował m.in. w Janowie mysłowickim (w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Maksymiliana Kolbego), skąd przybył na Morgi. W pamięci Parafian zapisał się m.in. „europejskimi” roratami, drogą krzyżową ulicami Morgów i festynem z okazji Dnia Dziecka. Obecnie ks. Michał Macherzyński pełni funkcję proboszcza w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Wilkowyjach.

KS. WIKARY ROMAN KIWADOWICZ – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 2001-2003

Urodził się 6 lutego 1959. Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1985 roku. Był wikarym m.in. w parafiach św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie oraz św. Jacka w Morgach, gdzie posługiwał w latach 2000-2003. W ciągu 3 lat pobytu w Morgach, aktywnie uczestniczył w życiu naszej parafii, przyczyniając się m.in. do reaktywacji wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W 2003 został proboszczem w parafii św. Jerzego w Dębieńsku.

KS. ANTONI PASZEK – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 1976-1979

Urodził się 16 września 1943 w Rudzicy. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. W latach 1957-1961 pobierał naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno -teologiczne. W roku akademickim 1961/1962 odbył kurs wstępny w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach. W trakcie studiów przez rok pracował fizycznie w Bielskiej Fabryce Obrabiarek w Bielsku-Białej. Święcenia kapłańskie przyjął 26 marca 1970. Jako wikariusz pracował w parafiach: Wszystkich Świętych w Szerokiej, Św. Marii Magdaleny w Radlinie, św. Jacka w Morgach, Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie, Ducha Świętego w Czarnym Lesie, MB Fatimskiej w Wesołej oraz Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich. W 1984 roku został mianowany administratorem, a następnie proboszczem parafii św. Anny w Pruchnej. Trzy lata później, ze względu na zły stan zdrowia, przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Katowicach-Brynowie. Zmarł 7 października 1988 roku w Katowicach. Został pochowany w Pruchnej.

KS. EDWARD JANOTA – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 1970-1973

Urodził się 13 października 1944 roku w Ścierniach. Był synem kolejarza Jana i Ernestyny. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Bieruniu Nowym, a dalej uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach. Po zdaniu matury wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 26 marca 1970. Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. Następnie, jako wikariusz pracował w parafiach: św. Jacka w Morgach, św. Jacka w Katowicach-Ochojcu oraz w parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich Zginął 22 stycznia 1978 roku w wypadku drogowym, ratując pod Haźlachem płonący autobus. Został pochowany w Bieruniu Nowym.

KS. TADEUSZ STRACH – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 1967-1970

Urodził się 29 października 1942 w Górkach Małych. Jego ojciec zginął w czasie okupacji w obozie. Tadeusz Strach uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Żorach. Po maturze, w 1961 roku, wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 4 czerwca 1967 przyjął święcenia kapłańskie. W czasie wakacji pełnił posługę duszpasterską w parafii w Górkach Wielkich, parafii Imienia NMP i parafii św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Od 2 września 1967 do 26 sierpnia 1970 roku był wikariuszem w pa¬rafii św. Jacka w Morgach. Następnie pracował w parafiach: św. Barbary w Chorzowie, Opatrzności Bożej w Ligocie koło Bielska-Białej, Trójcy Przenajświętszej w Szarleju, NSPJ w Niedobczycach, MB Szkaplerznej w Imielinie, św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym, św. Jacka w Radoszowach oraz NSPJ w Boguszowicach. W 1987 został zatwierdzony najpierw na stanowisku admi¬nistratora, a następnie proboszczem parafii śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach. Był wicedziekanem dekanatu pogrzebieńskiego. Ostatnią jego placówką duszpa¬sterską była parafia św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach, gdzie od 31 lipca 1999 był probosz¬czem. Ze względu na stan zdrowia w 2006 został zwolniony z obowiązków proboszczowskich i przeszedł na rentę. Zamieszkał w Górkach Małych. Zmarł 23 marca 2007 roku. Został pochowany w Górkach Wielkich.

KS. MARIAN MICHALIK – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 1964-1967

Urodził się 13 lipca 1934 w Święto¬chłowicach. Uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej, a następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Świętochłowicach. W latach 1952-1957 studiował teologię w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1957 roku w Katowicach-Panewnikach. Pierwszą placówką, do której otrzymał dekret wikariuszowski, była parafia św. Antoniego w Dąbrówce Małej. W sierpniu 1961 roku został przeniesiony do parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. Kolejnym miejscem jego pracy duszpasterskiej była parafia św. Jacka w Mysłowicach-Morgach, gdzie przebywał w latach 1964-1967. Od września 1967 przebywał w parafii św. Mikołaja w Reptach Śl. W 1970 został rektorem kościoła św. Michała Archanioła w Katowicach, który po przeniesieniu do Parku Kościuszki stał się po wojnie ośrodkiem duszpasterskim dla części nowopowstające¬go osiedla Brynów. W 1980 został zwolniony z obowiązków rektora i otrzymał dłuższy, bezterminowy urlop zdrowotny. 10 VIII 1980 udał się do Kołobrzegu w celach leczniczych. Swoje obowiązki kapłańskie spełniał najpierw na stanowisku wikariusza współpracownika, a następnie proboszcza parafii św. Marcina w Kołobrzegu. Zmarł 25 stycznia 1993. Pogrzeb odbył się w Świętochłowicach.

KS. ARKADIUSZ MIŚ – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 1962-1964

Urodził się 28 maja 1930 w Janowie. Przed wojną ukończył dwie klasy szkoły powszechnej i po rocznej przerwie w czasie okupacji – cztery lata nie¬mieckiej szkoły ludowej. Dalej uczył się m.in. w Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W 1950 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święce¬nia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1955 z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego. Był wikariuszem w kilku parafiach, zanim w 1962 roku trafił do parafii św. Jacka w Morgach (1962-1964). Od 1964 rozpoczął pracę duszpasterską w Drogomyślu, gdzie kolejno był substytutem, kuratusem, rektorem kościoła, a od 1969 proboszczem parafii MB Częstochowskiej. W 1966 rozpoczął budowę kościoła pw. MB Częstochowskiej i Dobrego Pasterza. Wraz z ówczesnym proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej zorganizował wspólne katolicko-protestanckie nabożeństwo ekumeniczne (pionierskie w skali Polski). W latach 1969-1990 był członkiem Komi¬sji Ekumenicznej Episkopatu Polski. Brał udział jako delegat Prymasa Polski w Międzynarodowej Ekumenicznej Konferencji Ewangelistów w Amsterdamie (1986) oraz w Europejskim Zgromadzeniu Kościołów w Grazu w Austrii (1996). Zmarł 27 lipca 1999 w szpitalu klinicznym w Katowicach-Ligocie. Pochowany został w Drogomyślu.

KS. STEFAN MIESZCZANIN – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 1959-1962

Urodził się 26 lipca 1928 w Kochłowicach. W latach 1935-1943 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kochłowicach. Jego ojciec, były policjant, zginął w Dachau w 1942 roku. Warunki materialne zmusiły go w czasie wojny do podjęcia pracy na kopalni „Wirek”. Po zakoń¬czeniu wojny podjął naukę w gimnazjum dla do¬rosłych w Wirku i Chorzowie, a w 1948 roku, wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1953 z rąk biskupa Franciszka Jopa. Jego pierwszymi placówkami duszpasterskimi były kolejno: Piekary, Kochłowice, Lipiny, Rybnik oraz Janów. W latach 1959-1962 duszpasterzował w parafii św. Jacka w Morgach, a następnie w parafiach w Czechowicach i Mikołowie, gdzie z polecenia kurii zajmował się duszpasterstwem parafian w Łaziskach Dolnych. Po za¬mieszkaniu w domu prywatnym na terenie Łazisk, zorganizował zwyczajne duszpasterstwo, co stało się powodem, że w 1981 udało się uzyskać zezwolenie władz na erekcję parafii Niepokalanego Serca NMP (wcześniej przez kilka lat nie było to możliwe, ze względu na zdecydowany sprzeciw władz administracyjnych). Po erygowaniu parafii, 6 marca 1981, został mianowany probosz¬czem. W grudniu 1981 został wicedziekanem dekanatu knurowskiego. Zmarł 31 maja 1983 w Knurowie. Pochowany został w Kochłowicach.