Żywy Różaniec

 

Miesięczna Intencja Modlitewna Żywego Różańca na 2017 rok:

 • Styczeń: 
  Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.
 • Luty: 
  Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach zanleźli przyjęcie i pocieszenie
 • Marzec: 
  Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.
 • Kwiecień: 
  Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.
 • Maj: 
  Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego.
 • Czerwiec: 
  Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.
 • Lipiec: 
  Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w Miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.
 • Sierpień: 
  Za wspólczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.
 • Wrzesień: 
  Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary i dawania świadectwa miłosierdzia.
 • Październik: 
  Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego.
 • Listopad: 
  Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii poprzez słowa i czyny popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii.
 • Grudzień: 
  Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.