RADA PARAFIALNA

Parafialna Rada Duszpasterska przy Parafii Św. Jacka w Mysłowicach — Morgach Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii — w ramach ustawodawstwa diecezjalnego pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Realizując powyższe zadanie, Parafialna Rada Duszpasterska pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian. W naszej Parafii Rada Duszpasterska została wybrana dnia 25.06.2017 roku.

Lista nowej Rady Parafialnej:


1. ks. Mirosław Dubiel /Proboszcz/
2. ks. Sebastian Lewandowski /Wikary/
3. Aleksandra Szwajcok /Katechetka/
4. Kazimierz Mol /Kościelny/
5. Tomasz Dziwak /Organista/
6. Bogdan Sroka /Szafarz/
7. Mateusz Wildner /Szafarz/
8. Barbara Sroka /Domowy Kościół/
9. Adam Pilarski /Kurs Alfa, Grupa św. Józefa/
10. Małgorzata Siupka /Chór św. Jacka/
11. Teresa Kos /Koło Przyjaciół RM/
12. Teresa Snarska /Żywy Różaniec/
13. Agnieszka Jamrozy /Oaza Młodzieżowa/
14. Adam Termin /Ministranci/
15. Roman Trzaskalik /z wyboru/
16. Monika Kieromin – Zając /z wyboru/
17. Bernard Pastuszka /z wyboru/
18. Małgorzata Bracik /z wyboru/
19. Zofia Gądzik /z wyboru/
20. Andrzej Termin /z wyboru/


Powrót