RADA PARAFIALNA

Parafialna Rada Duszpasterska przy Parafii Św. Jacka w Mysłowicach — Morgach
Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii — w ramach ustawodawstwa diecezjalnego pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Realizując powyższe zadanie, Parafialna Rada Duszpasterska pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian. W naszej Parafii Rada Duszpasterska została wybrana dnia 20.05.2012 roku.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

ks. proboszcz Mirosław Dubiel - Przewodniczący
Roman Trzaskalik – Z-ca Przewodniczącego
Aleksandra Szwajcok - Sekretarz
ks. Sebastian Lewandowski
Dziwak Tomasz
Jamroz Sebastian
Kies Anna
Kos Teresa
Lasok Teofila
Mol Kazimierz
Niemiec Edyta
Palka Arkadiusz
Papaj Tomasz
Pastuszka Bernard
Siupka Małgorzata
Skrycki Andrzej
Sroka Bogdan


Powrót