Rekolekcje

Rekolekcje Wielkopostne 2018 r.

Sobota 10 marca
16. 00 Wystawienie Najśw. Sakramentu /okazja do spowiedzi/
17. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Ojcze nasz…”

Niedziela 11 marca
8. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Ojcze nasz…”
10. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Ojcze nasz…”
11. 30 Msza św. z nauką ogólną: „Ojcze nasz…”
16. 30 Spotkanie tylko dla mężczyzn
17. 15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Ojcze nasz…”
19. 00 Modlitwa uwielbienia
20. 30 Apel Jasnogórski z konferencją podsumowującą

Poniedziałek 12 marca
8. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje…”
9. 00 Spotkanie rekolekcyjne dla klas 1-3 szkoły podstawowej
10. 30 Spotkanie rekolekcyjne dla klas 4-7 szkoły podstawowej
18. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Bądź wola Twoja…”
19. 00 Spotkanie tylko dla kobiet
20. 30 Apel Jasnogórski z konferencją podsumowującą

Wtorek 13 marca
8. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Chleba naszego powszedniego…”
9. 00 Spotkanie rekolekcyjne dla klas 1-3 szkoły podstawowej
10. 00 Okazja do spowiedzi dla dzieci młodszych
10. 30 Spotkanie rekolekcyjne dla klas 4-7 szkoły podstawowej
11. 30 Okazja do spowiedzi dla dzieci starszych
18. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Odpuść nam nasze winy…”
19. 00 Spotkanie tylko dla młodzieży
20. 30 Apel Jasnogórski z konferencją podsumowującą

Środa 14 marca – zakończenie rekolekcji
8. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw…”
10. 00 Msza św. na zakończenie rekolekcji szkolnych
18. 00 Msza św. z nauką ogólną: „Ojcze nasz…, daj nam Ducha Świętego!”
19. 00 Nabożeństwo do Ojca na zakończenie rekolekcji: „Prosimy o Ducha Świętego…”

Rekolekcje prowadzi o. Sylwester Maćkiewicz OMI z klasztoru Oblatów
w Katowicach – Koszutce.