MINISTRANCI

     Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest więc pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Można powiedzieć, że ministrant: 1) jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy św.; 2) jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość; 3) powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą parafii i wszystkich wiernych. Ministranci, możemy śmiało powiedzieć, tworzą w naszej parafii najstarszą wspólnotę. Służba kościelna istnieje bowiem od samego początku, tzn. od pierwszej Mszy św. odprawionej w naszym kościele. Obecnie grupa liczy ponad 30 osób (...). Spotykamy się na zbiórkach w każdą sobotę o godzinie 9.00. Ksiądz przekazuje nam wtedy uwagi dotyczące naszej służby - czasem pochwali, nie raz też zgani. Ćwiczymy tez czytanie i śpiew. Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców pragnących chwalić Pana Boga poprzez służbę przy ołtarzu, do przyłączenia się do naszej wspólnoty.
źródło: Ministranci