Dyspensa

Działając po myśli kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia 2022 r. – w liturgiczne święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w oktawie Bożego Narodzenia.

Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego lub pokutnego oraz do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki