Ogłoszenia 19. 11. 2023 r.

Ogłoszenia Parafialne

33. Niedziela zwykła

19. 11. 2023 r.

1. Obchodzimy dziś 33. Niedzielę zwykłą – Światowy Dzień Ubogich. Dzisiejsza kopertowa kolekta specjalna jest przeznaczona na potrzeby remontowe parafii. Za każdą ofiarę, także dokonaną przelewem na konto parafialne serdeczne Bóg zapłać!

2. Przed tygodniem w Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym na Fundację Papieską „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” zebraliśmy 2020 zł. Serdeczne Bóg zapłać!

3.  Dziś przeżywamy w naszej archidiecezji Dzień Muzyki Liturgicznej, a w środę we wspomnienie św. Cecylii zapraszamy o godz. 18.00 na Mszę św. w intencji członków Chóru im. Św. Jacka.

4. W czwartek o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji członków Służby Liturgicznej z okazji wspomnienia jej patrona św. Tarsycjusza. Po mszy tradycyjne spotkanie ministrantów i ich rodziców w lokalu „Lari”.

5. W sobotę od godz. 16.00 zapraszamy na cichą adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.

6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ostatni dzień roku liturgicznego. W ostatnią niedzielę listopada o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie z modlitwą brewiarzową i uwielbieniem prowadzone przez wspólnotę Ziarno Gorczycy.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, a szczególnie „Gościa Niedzielnego”, „Małego GN” i parafialnej „Opoki”. Można także korzystać z biblioteki parafialnej, której zbiór jest dostępny w godzinach pracy Kancelarii.

8. W sobotę 2. 12. rozpoczniemy Odwiedziny Duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy jest wywieszony w gablotkach, zamieszczony w „Opoce” oraz na parafialnej stronie internetowej. W razie wykrycia błędów prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.