Plan Odwiedzin Duszpasterskich 2023/24

Plan kolędy 2023/24

2. 12 Sobota g. 10.00

1. Graniczna nieparzyste od początku i Słoneczna

2. Graniczna nieparzyste od końca

3. 12 niedziela g. 14.00

1. Graniczna parzyste od końca

2. Graniczna parzyste od krzyża do końca

9. 12 sobota g. 10.00

1. Równoległa parzyste od początku

2. Równoległa parzyste od końca

10. 12 niedziela g. 14.00

1. Równoległa nieparzyste od początku

2. Równoległe nieparzyste

16. 12 sobota g. 10.00

1. Graniczna parzyste od początku

2. Graniczna parzyste od krzyża do początku

17. 12 niedziela g. 14.00

1. Laryska domy prywatne /od Brzezinki/

2. Laryska domy prywatne /od Wesołej do 102/

27. 12 środa  g. 10.00

1. Konopnickiej od końca i Jaworowa

2. Konopnickiej od początku i Ptasia

28. 12 czwartek g. 10.00

1. Pukowca nieparzyste od początku

2. Pukowca nieparzyste od końca

29. 12 piątek g. 10.00

1. Pukowca parzyste od początku

2. Pukowca parzyste od końca

30. 12 sobota g. 10.00

1. Skałki od początku

2. Skałki od końca

2. 01 wtorek g. 15.00

1. Kotarbińskiego od początku

2. Zegadłowicza od końca

3. 01 środa g. 15.00

1. Słoneczne Wzgórze nieparzyste od początku

2. Słoneczne Wzgórze nieparzyste od końca 

4. 01 czwartek g. 15.00

1. Słoneczne Wzgórze parzyste od początku

2. Słoneczne Wzgórze parzyste od końca

5. 01 piątek 15.00

1. Laryska nr  111A, 111, 109, 107, 97,

2.  Laryska nr 114A, 114, 112, 110, 108,

7. 01 niedziela g. 14.00

1. Ofiar Września parzyste od Pukowca do szkoły

2. Ofiar Września nieparzyste od lasu do szkoły

8. 01 poniedziałek g. 15.00

1. Ofiar Września nieparzyste /od Pukowca/, Kantora i Iwaszkiewicza

2. Ofiar Września parzyste /od lasu do Szkoły/

9. 01 wtorek g. 15.00

1. Sienkiewicza niep. od początku /1-21/

2. Sienkiewicza nieparz. od kościoła /43A-23/

10. 01 środa g. 15.00

1. Sienkiewicza parzyste od końca /62 -48/

2. Sienkiewicza parzyste od kościoła /32A – 46P/

11. 01 czwartek g. 15.00

1. Sienkiewicza parzyste od początku /2-4L/

2. Sienkiewicza parzyste od kościoła /32-6/

12. 01. piątek g. 15.00

1. Sienkiewicza nieparzyste od końca /63-47/

2. Wańkowicza od końca /od 37/

13. 01 sobota g. 10.00

1. Kochanowskiego od początku

2. Kochanowskiego od końca

14. 01 niedziela g. 14.00

1. Wybickiego nieparzyste od początku do szkoły

2. Wybickiego nieparzyste od końca do szkoły i Baczyńskiego

15. 01 poniedziałek g. 15.00

1. Jedności i Morgowska – od początku

2. Kownackiej, Szelburg – Zarębiny, Dygasińskiego – od końca

16. 01 wtorek g. 15.00

1. Wybickiego parzyste od początku do szkoły

2. Wybickiego parzyste od końca do szkoły

17. 01 środa g. 15.00

1. Cicha od końca

2. Leśna od końca

18. 01 czwartek 15.00

1. Wiejska od początku

2. Wiejska od końca

19. 01 piątek 15.00

1. Kolęda dodatkowa