Przepisy dot. pomników na cmentarzach

Na polach grzebalnych /cmentarzach/ przeznaczonych na groby zwykłe; groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumien powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:

– dla zwłok dzieci do lat 6:

długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2

odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

– dla pozostałych zwłok                 

długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,

odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

– dla urn ze szczątkami zwłok:

długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,

odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.                                          

Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumien powinny mieć następujące wymiary:

długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,

odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary:

długość 1 m, szerokośc 1 m, głębokośc 1 m,

odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m   

Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary: 

długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,

Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z gruntu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu, innych rodzajów kamieni lub mocnego drewna). Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów!

Bez zgody administratora cmentarza /w naszej parafii to Proboszcz/ nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie oraz sadzić drzew i krzewów!