WIELKA SOBOTA

Dzień Wielkiej Soboty to dzień wielkiej ciszy, modlitwy, skupienia, oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu Kościół nie sprawuje żadnych sakramentów, nie biją dzwony, jest wielka nabożna cisza, która kojarzy nam się z żałobą po śmierci kogoś bliskiego, bo rzeczywiście przeżywamy, i to w sposób bardzo realny, śmierć Chrystusa z nadzieją, że zmartwychwstanie.