WIELKI PIĄTEK

„Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:

«Eli, Eli, lema sabachthani?»

To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”

Mt 27, 45-46