Wzmocnienie fundamentów i mikropale

W imieniu Parafii zapraszamy do złożenia oferty na „Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych polegających na wzmocnieniu fundamentów i wykonaniu mikro pali dla budynku kościoła
przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach”
zgodnie z załączonymi poniżej dokumentami.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 10 kwietnia 2018 r. g. 14.00 ;

 

Oferty należy kierować na adres:

Park Naukowo-Technologiczny euro-Centrum Sp. z o.o.
Ligocka 103; 40-568 Katowice

 

1)     Zaproszenie do złożenia oferty

2)     Załącznik nr 1 wniosek o pobranie dokumentacji

3)     Załącznik nr 2_ projekt umowy

4)      Załącznik nr 3 formularz ofertowy

5)      Załącznik nr 4_ doświadczenie

6)     Załącznik nr 5 informacja osoby