17.03.2019

 

Niedziela  17. 03  2. Niedziela Wielkiego Postu

8. 00 Za + Krystynę Resiak

10. 00 Za ++ Marię Kowolik we wspomnienie urodzin, męża Konrada, rodziców z obu stron, Jadwigę i Stefana Ziółkowski oraz Stefanię Szafran

11. 30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Jacka w intencji Katarzyny i Szymona Łada oraz rocznego dziecka Aleksandra Łada z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

17. 15 Gorzkie żale

18. 00 Za + Henryka Musioł w rocznicę śmierci i rodziców z obu stron

 

Poniedziałek 18. 03

8. 00 W intencji darczyńców przebudowy naszego kościoła

18. 00 Za + Agnieszkę Mikuła w 3. rocznicę śmierci

 

Wtorek 19. 03  Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

8. 00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo M.B. Bolesnej i Św. Józefa o odpuszczenie grzechów i łaskę szczęśliwej śmierci dla członków ADŚ i grzeszników całego świata oraz za ++ członków ADŚ

18. 00 Za ++ Wojciecha i Mariana Ściążko oraz ++ z rodziny

 

Środa 20. 03 

8. 00 Za + Adelajdę Proksa – od sąsiadów z ul. Pukowca

18. 00 Za + Rozalię Chowaniec – od sąsiadów z ul. Wybickiego

 

Czwartek 21. 03

8. 00 Za ++ Roberta Aleksandrowicz, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

18. 00 Za + Grzegorza Markowicz w 30. dzień po śmierci

 

Piątek  22. 03

8. 00 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jacka w intencji Hildegardy Hałupka z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo /Te Deum/

17. 15 Droga Krzyżowa

18. 00 Za ++ rodziców Bronisławę i Emila Gądzik, Gertrudę i Ryszarda Szendera i ++ z rodziny

 

Sobota 23. 03

8. 00 W intencji ks. Sebastiana z okazji urodzin – od ADŚ i Koła Przyjaciół RM

17. 00 Za + Pawła Woźniok w rocznicę śmierci

 

Niedziela  24. 03   3. Niedziela Wielkiego Postu

8. 00 Za ++ Alojzego Musioł, rodziców, teściów, dziadków i wnuczkę Bogusławę

10. 00 Za + Szczepana Jasińskiego – w rocznicę śmierci

11. 30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Jacka w intencji ks.Sebastiana Lewandowskiego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

17. 15 Gorzkie żale

18. 00 Za ++ ojca Romana Bożek w 2. rocznicę śmierci, mamę Cecylię, teścia Pawła Solorz oraz ++ z rodzin Bożek, Kubica, Gąsiorek i Kroczek