Duszpasterze

Proboszczowie

Ks. MIROSŁAW DUBIEL

Proboszcz parafii od 29.07.2012 r. Urodził się 20. lutego 1967 r. w Rybniku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żorach, a następnie do żorskiego Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym.
Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury w 1986 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W czasie studiów należał do kleryckiego zespołu muzycznego, który występował z powodzeniem na Śląskim Sacrosongu. Należał do grupy kleryków, a potem kapłanów zaangażowanych w organizację festiwalu twórczości religijnej Gaude – Fest w Ustroniu. Z tamtego czasu pochodzi kilka piosenek religijnych, do których napisał muzykę /najbardziej znana to: „Otwórzmy serca” znajdująca się w śpiewniku diecezjalnym/. Święcenia kapłańskie przyjął 15. 05. 1993 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk ks. Abpa Damiana Zimonia. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach archidiecezji katowickiej: św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, Podwyższenia Krzyża św. w Pszczynie, św. Małgorzaty w Lyskach, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie – Biertułtowach, św. Herberta w Wodzisławiu Śl. oraz 1 rok w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W parafiach pracował chętnie młodzieżą i dziećmi. Oprócz katechezy szkolnej prowadził parafialne grupy: Dzieci Maryi, ministrantów, Oazę młodzieżową i kręgi Domowego Kościoła. Był kilka razy moderatorem rejonowym Ruchu Światło – Życie. We wszystkich parafiach zakładał grupy muzyczne, które śpiewem animowały liturgię i nabożeństwa. Organizował festyny parafialne, a z młodzieżą spektakle teatralne. 29 lipca 2012 roku ks. Mirosław został mianowany administratorem parafii św. Jacka w Morgach, przejmując obowiązki. Ks. Mirosław ma trudne zadanie dokończenia wielu inicjatyw gospodarczych zainicjowanych przez swego poprzednika: dokończenie porządkowania cmentarza, oddanie i poświęcenie kaplicy cmentarnej, przebudowę kościoła i remont probostwa. Prywatnie ks. Mirek lubi muzykę, sport, dobrą książkę, film, teatr.

 KS. DAMIAN PLESIŃSKI – Proboszcz w latach 2003-2012.

Urodził się 22 września 1961 w Bytomiu. W młodości uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Brzezince, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach, by później odbyć jeszcze studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987. Do roku 2003 pracował jako wikariusz w kilku parafiach archidiecezji katowickiej, m.in. w Gierałtowicach, gdzie wspominany jest bardzo miło. W przeszłości był moderatorem rejonowym okręgu knurowskiego oraz dwukrotnie uczestniczył w audiencjach u Ojca Świętego Jana Pawła II. 27 lipca 2003 roku ks. Damian Plesiński został proboszczem parafii św. Jacka w Morgach, przejmując obowiązki odchodzącego na emeryturę ks. Antoniego Czapli. Ks. Proboszcz dał się poznać jako dobry gospodarz naszej parafii – to z jego inicjatywy został m.in. odnowiony kościół parafialny (w 2007) oraz powstaje kaplica przedpogrzebowa (aktualnie). Prywatnie, ks. Proboszcz jest osobą skromną, nie mówi o sobie zbyt dużo. Odznacza się dużym poczuciem humoru. Uwielbia czytać (ma wiele książek) i podróżować. Ks. Damian od sierpnia 2012 r. jest proboszczem w parafii Buków koło Wodzisławia Śląskiego.

KS. ANTONI CZAPLA – Proboszcz w latach 1979-2003

Urodził się 23 czerwca 1938 w Michałkowicach w rodzinie robotnika fabrycznego Rajmunda i Cecylii. Od 1945 uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1952 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich. W 1956 wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Przez pierwszy rok był na kursie wstępnym w Konwikcie Teologicznym w Tarnowskich Górach, a potem studiował w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1962. Po zastępstwach wakacyjnych w Michałkowicach i parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Rybniku, NSPJ w Rogowie, Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, Chrystusa Króla w Chybiu oraz Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim. W tej ostatniej parafii polecone mu zostało prowadzenie prac związanych z rozbudową kaplicy cmentarnej, przy której w 1977 utworzona została samodzielna stacja duszpasterska, a w 1980 parafia. Od 1975 był wikariuszem w parafii św. Klemensa w Miedźnej. Biskup powierzył mu szczególnie opiekę duszpasterską nad mieszkańcami Grzawy i mianował go rektorem lokali przy kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie. Na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie, Studium Pastoralne w Katowicach, w 1976 uzyskał magisterium z teologii. Pracę magisterską napisał nt. Polskie pieśni ku czci św. Anny w modlitewnikach górnośląskich od początku XIX w. do 1914. Od 15 sierpnia 1979 duszpasterzował w parafii św. Jacka w Morgach, najpierw jako wikariusz ekonom, a od 2 października 1979 jako proboszcz. 27 lipca 2003 został przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał w Książenicach. Zmarł 27 listopada 2003 w szpitalu w Mysłowicach. Pochowany został 30 listopada 2003 roku w Morgach.

KS. STANISŁAW DANIEL – Proboszcz w latach  1952-1979

Urodził się 2 maja 1908 roku w Szczurowej w powiecie brzeskim. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Szczurowej, następnie uczył się w gimnazjum w Tarnowie. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933. Jego pierwszą stałą placówką wikariuszowską była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrowicach. Od sierpnia 1934 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Szopienicach. Pracował też m.in. jako katecheta w Miejskim Gimnazjum Żeńskim (od 1935) oraz Państwowym Seminarium Ochroniarskim w Mysłowicach (od 1938). Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939, jako kapelan rezerwy Wojska Polskiego, wycofał się z jego oddziałami przez Tarnów i Przemyśl do Lwowa, gdzie pozostał do stycznia 1940. Następnie przybył do rodzinnej Szczurowej i rozpoczął starania o powrót na Górny Śląsk. Ponieważ nie uzyskał zezwolenia, pomagał w duszpasterstwie w Szczurowej i okolicy. Do diecezji katowickiej powrócił w lutym 1945. Po kilkuletnim okresie pracy w śląskich parafiach, 28 lipca 1952 został mianowany lokalistą w Morgach, z poleceniem zorganizowania samodzielnej stacji duszpasterskiej, która swym zasięgiem obejmowałaby południową część Brzezinki z Morgami i Laryszem oraz północną część Wesołej, należącą do parafii Krasowy. W krótkich odstępach czasu ks. Daniel otrzymywał kolejne nominacje na: kuratusa, administratora i wreszcie proboszcza nowoutworzonej parafii św. Jacka w Morgach. W 1979 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Bielsku. Zmarł 16 lipca 1989. Pochowany został w rodzinnej Szczurowej.

KS. ALOJZY NOWAK – BUDOWNICZY KOŚCIOŁA ŚW. JACKA W MORGACH

Urodził się 8 maja 1908 w Kochłowicach. Był synem górnika Piotra i Marii. Po ukończeniu niemieckiej szkoły ludowej uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Katowicach. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 1933 roku. Po święceniach, od lipca 1933 był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Miesiąc później na tę placówkę otrzymał stały dekret wikariuszowski. W październiku 1935 został mianowany ponadto kapelanem męskiego i żeńskiego hufca harcerskiego w Świętochłowicach. Od września 1937 był wikarym w parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Przyczynił się tam do rozwoju grupy Żywego Różańca oraz wydawał czterostronicowe, ilustrowane „Wiadomości Parafialne”. W 1939 zdał egzamin proboszczowski. Napisał wówczas pracę nt.: Rola i zadania jednostkowe oraz zbiorowe świeckich w Kościele Katolickim. Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1940 roku został skierowany w charakterze substytuta do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince. Trzy lata później, w listopadzie 1943 roku, otrzymał dekret na administratora tej parafii. W latach 1945-1946 kierował budową kościoła filialnego w Morgach, który 1 kwietnia 1953 stał się samodzielną parafią pw. Św. Jacka. W latach 1951-1952 rozbudował i odnowił w Brzezince kościół parafialny. W lipcu 1957 roku został tam oficjalnie zatwierdzony na stanowisku proboszcza. W uznaniu zasług otrzymał tytuł dziekana honorowego. Zmarł 20 kwietnia 1975 roku w Brzezince i tam został pochowany.

Księża wikariusze pracujący w naszej parafii

KS. JÓZEF WIECZOREK – WIKARIUSZ OD 2021

KS. SEBASTIAN KRECZMAŃSKI – WIKARIUSZ W LATACH 2019 – 2021

KS. SEBASTIAN LEWANDOWSKI – WIKARIUSZ W LATACH  2015 – 2019

KS. PIOTR KAMIŃSKI – WIKARIUSZ W LATACH 2012-2015

KS. WOJCIECH KUCZERA – WIKARIUSZ W LATACH 2005-2009

KS. MICHAŁ MACHERZYŃSKI – WIKARIUSZ W LATACH 2004-2005

KS. ROMAN KIWADOWICZ – WIKARIUSZ W LATACH 2001-2003

KS. ANTONI PASZEK – WIKARIUSZ PARAFII ŚW. JACKA W LATACH 1976-1979

KS. EDWARD JANOTA – WIKARIUSZ W LATACH 1970-1973

KS. TADEUSZ STRACH – WIKARIUSZ W LATACH 1967-1970

KS. MARIAN MICHALIK – WIKARIUSZ W LATACH 1964-1967

KS. ARKADIUSZ MIŚ – WIKARIUSZ W LATACH 1962-1964

KS. STEFAN MIESZCZANIN – WIKARIUSZ W LATACH 1959-1962