Rada parafialna

Zadania

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii — w ramach ustawodawstwa diecezjalnego pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Realizując powyższe zadanie, Parafialna Rada Duszpasterska pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Skład

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian. W naszej Parafii Rada Duszpasterska została wybrana dnia 12.06.2022 roku.

 1. ks. Mirosław Dubiel /Proboszcz/
 2. ks. Józef Wieczorek /Wikary/
 3. Aleksandra Szwajcok /Katechetka/
 4. Kazimierz Mol /Kościelny/
 5. Tomasz Dziwak /Organista/
 6. Bogdan Sroka /Szafarz/
 7. Barbara Sroka /Domowy Kościół/
 8. Henryk Stolorz /Szafarz/
 9. Marek Mol /Szafarz/
 10. Adam Pilarski /Szafarz/
 11. Mateusz Wildner /Szafarz/
 12. Mirosław Dziki /Szafarz/
 13. Mateusz Bożek /Oaza Młodzieżowa/
 14. Patryk Palka /Ministranci/
 15. Małgorzata Siupka /Chór św. Jacka/
 16. Joanna Ściążko /Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca/
 17. Bronisława Antosz /ADŚ/
 18. Teresa Kos /Koło Przyjaciół RM/
 19. Teresa Snarska /Żywy Różaniec/
 20. Roman Trzaskalik /z wyboru/
 21. Bernard Pastuszka /z wyboru/
 22. Monika Kieromin – Zając /z wyboru/
 23. Adam Kolonko /z wyboru/
 24. Dorota Kolonko /z wyboru/
 25. Bożena Kaszyca /z wyboru/