Święto św. Barbary – patronki górników

Pieśń górników do św. Barbary

Ty, która w ziemi łonie dajesz górnikom bezpieczne schronienie
Usłysz Barbaro, Ty wielka, wiernego górnika słowo.
Do ciężkiej pracy zjeżdżamy na dół ciemnym szybem,
O zechciej nas uchronić w głębokiej górniczej nocy!
Chroń nas przed przygnieceniem przez skały,
przed grożącym nam śmiercią płomienistym
wybuchem metanu i wyrwij nas w potrzebie.
Ty, która jesteś nasza ochroną w walce z duchami głębi.
Pomóż nam także dzisiaj opanować zaczepki złych nieprzyjaciół.
I wybijaj godzinę odpoczynku, codziennego wyjazdu na górę,
Aby z wiernych ust móc pozdrowić Cię radosnym Szczęść Boże.

 

W naszym kościele 4 grudnia o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji pracujących górników i emerytów. Po zakończonej uroczystości wszyscy górnicy zostali zaproszeni do salki parafialnej na wspólne świętowanie zorganizowane przez naszych księży.