Wszystkich Świętych

Świętość dla każdego

Listopadowe cmentarze
Tradycyjnie, jak każdego roku, udajemy się dzisiaj na cmentarze, gdzie spoczywają nasi zmarli. Zatrzymujemy się przy ich grobach, aby zapalić świece, złożyć kwiaty, powspominać i pomodlić się. Patrząc na marmurowe pomniki, zastanawiamy się, czy tu jest koniec ludzkiego życia? Pytamy także w głębi serca o sens naszych wysiłków, które podejmujemy w czasie ziemskiej wędrówki. Udziela nam się nastrój pewnej zadumy, melancholii, a może nawet smutku.

Wizja nieba św. Jana Apostoła
Z tego rozmyślania budzi nas modlitwa liturgii Kościoła, która zupełnie nie pasuje do naszego nastroju. Na początku Mszy św. usłyszeliśmy wezwanie do radości: Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. Z ich uroczystości radują się aniołowie i wychwalają Syna Bożego. Również słowo Boże dzisiejszej uroczystości jest pełne życia, radości i entuzjazmu. Św. Jan Apostoł w swojej wizji pozwolił nam zobaczyć niebo i radość świętych, którzy w nim przebywają. Potem słyszeliśmy jego radosny zachwyt: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest radosna
Słuchając słowa Bożego oraz modlitw liturgicznych z dzisiejszej uroczystości, możemy się zdziwić i zapytać: „Dlaczego Kościół nie szanuje naszego nastroju i burzy klimat naszego obcowania ze zmarłymi?”. Rzeczywiście, uroczystość Wszystkich Świętych jest na ogół niewłaściwie rozumiana i utożsamia się ją powszechnie ze świętem zmarłych. Tak ją przedstawiają media i handlowcy. Tymczasem uroczystość Wszystkich Świętych jest radosna. To prawda, wspominamy zmarłych, ale myślimy o nich jako o żyjących i przebywających w niebie. Czy mamy takie prawo? Oczywiście, że tak. Zobaczmy, że świętość nie jest przywilejem dla wybranych, ale wezwaniem i obowiązkiem dla nas wszystkich. Warto zwrócić uwagę, że niebo przedstawione nam przez św. Jana nie jest ani puste, ani smutne. Możemy w nim zobaczyć wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i ze wszystkich pokoleń, ludów i języków. Są pełni życia i radości, bo stoją przed Bogiem. Możemy być pewni, że są tam także nasi przodkowie. Jest tam miejsce również dla każdego z nas.

Wszyscy są powołani do świętości
Być może taki obraz kłóci się z naszymi wyobrażeniami nieba i świętości. Jakże często myślimy, że niebo jest dla nas nieosiągalne, bo jesteśmy słabi i grzeszni. Niebo jest dla świętych, a gdzież nam do świętości? W tę dzisiejszą uroczystość mamy okazję zrewidować nasze myślenie o niebie i świętości i odkryć, że są to rzeczywistości dostępne dla wszystkich. Opowiadają, że św. Antoni Pustelnik, prowadzący bardzo świątobliwe życie, usłyszał kiedyś wewnętrzny głos: „Antoni, ty nie jesteś jeszcze tak doskonały, jak pewien szewc w Aleksandrii”. Pustelnik wybrał się zaraz do Aleksandrii, aby odszukać owego szewca i dowiedzieć się, na czym polega tajemnica jego świętości. Szewc przyznał się od razu: „Nie robię nic nadzwyczajnego. Moje życie jest zupełnie zwyczajne. Jestem biednym szewcem. Gdy rano wstaję, modlę się za całe miasto, w którym mieszkam, a szczególnie za moich sąsiadów i przyjaciół. Potem zasiadam do pracy i pracuję rzetelnie przez cały dzień. Unikam fałszu, staram się dotrzymywać słowa. Chcę żyć uczciwie i szczerze służyć Bogu. Oto całe moje życie!”.

Święci są pośród nas
Jakże w tym opowiadaniu nie doszukać się echa Chrystusowych błogosławieństw, które zostały wprowadzone w codzienne życie: błogosławieni ubodzy, cisi, pokorni, miłosierni, wprowadzający pokój… Świętość to wypełnianie woli Bożej na drodze swojego powołania. Świętość to umiejętność kochania Boga i drugiego człowieka. Pomyślmy przez chwilę o świętych, którzy żyli lub żyją pośród nas. O ludziach, którzy w prosty i pokorny sposób służyli lub służą Bogu i innym ludziom.

Pragnienie świętości
Niech uczestnictwo w radosnej liturgii uroczystości Wszystkich Świętych obudzi w nas pragnienie nieba i świętości. Zgromadziliśmy się tutaj jako jedna wielka rodzina dzieci Bożych, którzy są powołani do świętości i życia wiecznego.

 

 

Źródło: http://kaplicabarskie.pl/rozwazanie-na-uroczystosc-wszystkich-swietych/; itvm.pl