Remont kościoła

 

 

Prace termomodernizacyjne 

Projekt „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej”, realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Poprawa jakości powietrza, Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Parafia otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Parafia otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości: 490.840,00 zł

 

Czas realizacji projektu : 01.2017 do 10.2020”

 

Regulamin udzielania zamówień

 

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach wraz z tzw. przygotowaniem posadzki” W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

Dokumenty do postępowania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Załącznik nr 1 – umowa

3) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

4) Załącznik nr 3 – warunki

5) Załącznik nr 4 – wykluczenie

6) Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa

7) Załącznik nr 6 – informacja osoby

8) Załącznik nr 7 – doświadczenie

9) Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa

Termin składania ofert – 26.06.2019 g. 15.00 Miejsce składania ofert: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.; ul. Ligocka 103; 40-568 Katowice ( sekretariat budynek nr 3) Osoba do kontaktu w sprawie postępowania : Beata Piróg, adres e-mail: b.pirog@euro-centrum.com.pl; tel. 663 -966 074

REMONT dokumentacja:

  1. załącznik nr 1 umowa na wykonanie robót instalacyjnych
  2. załącznik nr 2 formularz ofertowy
  3. załącznik nr 3 warunki
  4. załącznik nr 4 wykluczenie
  5. załącznik nr 5 grupa kapitałowa
  6. załącznik nr 6 informacja osoby
  7. załącznik nr 7_ doświadczenie

 

 

 

Unieważnienie postępowania: 

Uzasadnienie