Remont kościoła

Prace termomodernizacyjne 

Projekt „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej”, realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Poprawa jakości powietrza, Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Parafia otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Parafia otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości: 490.840,00 zł

 

Czas realizacji projektu : 01.2017 do 10.2020”

 

Regulamin udzielania zamówień