Komunikat dyrektora diecezjalnej Caritas na Niedzielę Miłosierdzia Bożego